Platforma Uczelni Nauk Społecznych

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

STUDENCI!

Hasła do platformy są synchronizowane z Wirtualną Uczelnią UNS. Zatem dane logowania do Platformy  oraz Wirtualnej Uczelni są jednakowe. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany hasła bądź jego odzyskania należy korzystać z mechanizmu znajdującego się pod adresem: http://wu.uns.lodz.pl/Konto/LogowanieStudenta